PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Piotr Ziembicki

Dyscypliny naukowe inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Środowiska / Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)