PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr inż. Ireneusz Nowogoński
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!