PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Dyscypliny naukowe nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Fizyki / Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)