PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Fizyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. Maria Przybylska
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Marcin Kośmider
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!