PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Tomasz Skura

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 7 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Refutation Systems: An Overview and Some Applications to Philosophical Logics, 2020, Valentin Goranko , Gabriele Pulcini , Tomasz Skura , W: Knowledge, Proof and Dynamics: The Fourth Asian Workshop on Philosophical Logic, 2020 / ed. by Fenrong Liu, Hiroakira Ono, Junhua Yu, Singapore: Springer Nature (#), (Logic in Asia: Studia Logica Library), s. 173--197, ISBN: 9789811522215
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007%2F978-981-15-2221-5
[WZCZ-22089] [data modyf. 16-06-2021 10:07]
[11.6] [0.58]
2. Refutation systems in the finite, 2020, Valentin Goranko , Tomasz Skura , W: Reasoning: Games, Cognition, Logic, 2020 / ed. by Mariusz Urbański, Tomasz Skura, Paweł Łupkowski, Rickmansworth: College Publications, (Studies in Logic, Vol. 83), s. 169--180, ISBN: 9781848903258 http://www.collegepublications.co.uk/logic/?00044
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-22088] [data modyf. 16-06-2021 09:26]
[2.5] [0.5]
3. What is refutation?, 2020, Gabriele Pulcini , Tomasz Skura , W: Reasoning: Games, Cognition, Logic, 2020 / ed. by Mariusz Urbański, Tomasz Skura, Paweł Łupkowski, Rickmansworth: College Publications, (Studies in Logic, Vol. 83), s. 157--167, ISBN: 9781848903258 http://www.collegepublications.co.uk/logic/?00044
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-22087] [data modyf. 16-06-2021 09:23]
[2.5] [0.5]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Implicational Logic, Relevance, and Refutability, 2019, Tomasz Skura , Logic and Logical Philosophy, 2019, 1--15, ISSN: 1425-3305, eISSN: 2300-9802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: implicational logic, refutation systems, relevance logic
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.12775/LLP.2019.024
Cytowania wg WOS: 0 [05-12-2022]
[AWCZ-24550] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[100] [1]
2. Refutations in Wansing's logic, 2017, Tomasz Skura , Reports on Mathematical Logic, v. 52, 83--99, ISSN: 0137-2904, bibliogr. https://www.ejournals.eu/rml/2017/Number-52/art/9833/
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-22268] [data modyf. 01-09-2021 12:39]
[15] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. The Greatest Paraconsistent Analogue of Instuitionistic Logic, 2017, Tomasz Skura , W: Proceedings of the 11th Panhellenic Logic Symposium, Delphi, Grecja, [b. m.]: Association for Symbolic Logic, 2017, s. 71--76, http://pls11.cs.ntua.gr/
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22910] [data modyf. 11-10-2021 14:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Reasoning: Games, Cognition, Logic (Studies in Logic, Vol. 83), 2020, / (Red.) Mariusz Urbański , Tomasz Skura , Paweł Łupkowski , .- Rickmansworth: College Publications, 2020, s. 203.- ISBN: 9781848903258 http://www.collegepublications.co.uk/logic/?00044
Kod: RED-MON-INNE-H BibTeX (pkt. 10)
[RED-5979] [data modyf. 29-11-2021 09:22]
[1.67] [0.33]