PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Janusz Adamczyk

Dyscypliny naukowe ekonomia i finanse; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)