PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!