PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!