PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Justyna Nyćkowiak

Dyscypliny naukowe nauki socjologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Socjologii / Pracownia Badań nad Młodzieżą
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)