PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Socjologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. Dorota Szaban
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Tomasz Kołodziej
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Lech Szczegóła
Brak studentów studiów doktoranckich!