PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Krzysztof Kilian

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 12 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Współczesne epistemiczne układy odniesienia w nauce 2021, Krzysztof Kilian , Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 325, (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, T. 9), ISBN: 9788378424291, bibliogr. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/przedruki/15-przedruki/1103-pr-art-175
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 100)
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_REPOSITORY, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-04-2021
[WZ-15782] [data modyf. 10-06-2021 11:06]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Epistemiczne układy odniesienia w nauce 2019, Krzysztof Kilian , W: Metodologia nauk. Część I: Czym jest nauka?, 2019 / red. Stanislaw Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc, Lublin: Wydawnictwo KUL, (Dydaktyka filozofii, T. IX), s. 517--554, ISBN: 9788380617117 http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3809
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20976] [data modyf. 08-07-2019 12:44]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Argumenty na rzecz naturalizmu jako epistemicznego układu odniesienia 2018, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 15, 1--63, eISSN: 2299-0356, bibliogr. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/50-fag-2018/1073-fag-2018-art-10
Słowa kluczowe: Jodkowski's condition, artificialism, artyficjalizm, epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, methodological naturalism, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, naturalizm metodologiczny, supernaturalism, warunek Jodkowskiego
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-23423] [data modyf. 13-12-2018 10:52]
[5] [1]
2. Argumenty przeciwko naturalizmowi jako epistemicznemu układowi odniesienia 2018, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 15, 71--137, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anarchizm epistemologiczny, antynaturalizm, decyzje metodologiczne, epistemiczne układy odniesienia, naturalizm metodologiczny
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24166] [data modyf. 17-06-2019 09:56]
[5] [1]
3. Epistemiczne układy odniesienia - nowe spojrzenie na racjonalność naukową 2018, Krzysztof Kilian , Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, vol. 18, 37--58, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: artyficjalizm, certyzm, epistemiczne układy odniesienia, materialne i formalne warunki sine qua non naukowości, mocne i słabe warunki sine qua non naukowości, nadnaturalizm, naturalizm, prewidyzm, supernaturalizm, ultymacjonizm
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.15584/sofia.2018.18.3
[AWCZ-24395] [data modyf. 04-10-2019 12:01]
[9] [1]
4. O jakim artyficjalizmie mówi się w ramach koncepcji epistemicznych układów odniesienia? Polemika z Dariuszem Saganem 2018, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t.15, 251--280, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dariusz Sagan, Kazimierz Jodkowski, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24188] [data modyf. 26-06-2019 08:47]
[5] [1]
5. Światopoglądowy i ideologiczny wymiar epistemicznych układów odniesienia a teistyczno-naturalistyczny epistemiczny układ odniesienia 2018, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 15, 139--222, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epistemiczny układ odniesienia, ideologia, naturalizm metodologiczny, teistyczno-naturalistyczny epistemiczny układ odniesienia, teizm naturalistyczny, światopogląd
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24167] [data modyf. 17-06-2019 10:34]
[5] [1]
6. Czym są epistemiczne układy odniesienia? 2017, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 191--235, eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-07520aa1-0bde-46d2-8144-ff00499c762c
Słowa kluczowe: bearers of epistemic frameworks, epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, material and formal sine qua non conditions for what counts as scientific, materialne i formalne warunki sine qua non naukowości, mocne i słabe warunki sine qua non naukowości, nośniki epistemicznych układów odniesienia, strong and weak sine qua non conditions for what counts as scientific
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22902] [data modyf. 29-06-2018 11:03]
[5] [1]
7. Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych 2017, Krzysztof Kilian , Lectiones & Acroases Philosophicae: Fakty i konwencje, X, 1, 71--84, ISSN: 2082-9221, summ. https://books.google.pl/books?id=j7o0DwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-22314] [data modyf. 07-02-2018 13:22]
[4] [1]
8. Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności - część 1 2017, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 237--280, eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-067682b1-4c19-4e62-9080-87613a94755f
Słowa kluczowe: epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, intertheoretical incommensurability, level of linguistic variability, level of methodological variability, level of ontological variability, level of quantitative variability of empirical consequences, level of variability of the observational, levels of intertheoretical incommensurability, niewspółmierność interteoretyczna, płaszczyzna zmienności ilościowej konsekwencji empirycznych, płaszczyzna zmienności językowej, płaszczyzna zmienności metodologicznej, płaszczyzna zmienności obserwacyjnej, płaszczyzna zmienności ontologicznej, płaszczyzny interteoretycznej niewspółmierności
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22903] [data modyf. 29-06-2018 11:09]
[5] [1]
9. Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności - część 2 2017, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 281--325, eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5bf566ea-24d8-473f-b061-e507313100fb
Słowa kluczowe: epistemic framework, epistemiczny układ odniesienia, hard core, intertheoretical incommensurability, level of linguistic variability, level of ontological variability, level of variability of the observational, levels of intertheoretical incommensurability, niewspółmierność interteoretyczna, płaszczyzna zmienności językowej, płaszczyzna zmienności obserwacyjnej, płaszczyzna zmienności ontologicznej, płaszczyzny interteoretycznej niewspółmierności, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22904] [data modyf. 29-06-2018 11:14]
[5] [1]
10. Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany 2017, Krzysztof Kilian , Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 137--190, eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fcf86d7e-e047-490c-b562-15538e9a8c5e
Słowa kluczowe: Kazimierz Jodkowski, artificialism, artyficjalizm, creationism, epistemic framework, epistemiczny układ odniesienia, ewolucjonizm, hard core, intelligent design, kreacjonizm, methodological naturalism, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, principle of exclusivity, principle of inclusivity, supernaturalism, teoria inteligentnego projektu, theory of evolution, twarde jądro, zasada ekskluzji, zasada inkluzji
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-22901] [data modyf. 29-06-2018 10:58]
[5] [1]