PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Magdalena Adamczyk

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Neofilologii / Zakład Anglistyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)