PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Neofilologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. Joanna Zawodniak
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Agnieszka Kałużna
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!