PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - mgr inż. arch. Wiktor Bosowski

Dyscypliny naukowe architektura i urbanistyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Kształceia Plastycznego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)