PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Architektury i Urbanistyki

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 307

Adres E-mail:
Adres E-mail:

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Marta Skiba
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. arch. Alicja Maciejko
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Brudzyńska

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
inż. Piotr Grabas
Brak studentów studiów doktoranckich!