PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr Roberto Mignani

Dyscypliny naukowe astronomia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila / Zakład Astrofizyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)