PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr hab. Wojciech Lewandowski
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!