PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Abdrahman Alsabry

Dyscypliny naukowe inżynieria lądowa, geodezja i transport; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Budownictwa / Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)