PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika i elektrotechnika; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Automatyki i Robotyki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)