PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 427

Telefon: 683282422

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Ewa Lehmann
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!