PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Mariusz Michalski

Dyscypliny naukowe inżynieria mechaniczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)