PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. Daniel Dębowski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. Tomasz Belica
p.o. Dyrektora Instytutu dr hab. inż. Radosław Maruda
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Urszula Skiruk
Brak studentów studiów doktoranckich!