PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. Daniel Dębowski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. Tomasz Belica
Dane jednostki może modyfikować:

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Urszula Skiruk
Brak studentów studiów doktoranckich!