PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Marzanna Uździcka

Dyscypliny naukowe językoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Językoznawstwa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)