PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Językoznawstwa

Adres:
Dom Studenta "Vicewersal"
al. Wojska Polskiego 65 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/struktura/zaklad-jezykoznastwa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Magdalena Hawrysz
Dane jednostki może modyfikować:
Brak studentów studiów doktoranckich!