PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Piotr Bylica

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 13 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. C.S. Lewis kontra nowi ateiści/Peter S. Williams; przeł. z j. ang. 2021, Piotr Bylica , Warszawa: Fundacja Prodoteo, s. 283, , ISBN: 9788366665330, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE-T BibTeX (pkt. 10)
[WZ-15834] [data modyf. 23-08-2021 12:55]
[20] [1]
2. Nauka i jej granice. Nauki przyrodnicze z perpektywy chrześcijańskiej/ Del Ratzsch; tłum. z j. ang 2021, Piotr Bylica , Warszawa: Fundacja Prodoteo, s. 200, , ISBN: 9788366665118, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE-T BibTeX (pkt. 10)
[WZ-15658] [data modyf. 04-02-2021 14:15]
[20] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Regularity statements in science and religion 2020, Piotr Bylica , W: Are We Special?, 2020 / eds. Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sather, Bernard Michollet. Vol. 17, Halle: Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, (Studies in Science & Theology), s. 237--249, ISBN: 9783000656996
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21521] [data modyf. 08-06-2020 11:02]
[5] [1]
2. Palenie czarownic a prawo moralne: C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi 2019, Piotr Bylica , W: Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, 2019 / red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 49--71, ISBN: 9788380617056
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20958] [data modyf. 27-06-2019 11:15]
[20] [1]
3. How Special Are We? The Perspectives of Traditional and Naturalistic Theism 2017, Piotr Bylica , W: Are We Special?, 2017 / Eds. Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Saether, Halle: ESSSAT, (Studies in Science & Theology),.- vol.16 s. 95--115, ISBN: 978300585784
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-20024] [data modyf. 26-04-2018 13:47]
[5] [1]
4. Teizm naturalistyczny i jego krytycy 2017, Piotr Bylica , W: Filozofia Boga: Część I. Poszukiwanie Boga, 2017 / pod red. ks. Stanisława Janeczka i Anny Starościc. t. VII, Lublin: Wydawnictwo KUL, (Dydaktyka filozofii), s. 587--621, ISBN: 9788380614352
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19476] [data modyf. 03-11-2017 08:43]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Clive'a S. Lewisa argument z pragnień przeciwko naturalizmowi 2020, Piotr Bylica , Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 4, 179--202, ISSN: 0585-5470, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: argument from desire, Clive S. Lewis, argument z pragnień, naturalism, teizm, theism
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.21697/spch.2020.56.4.09
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2020
[AWCZ-32165] [data modyf. 16-08-2021 13:12]
[40] [1]
2. Nie ma nauki bez założeń : Epistemiczne układy odniesienia 2020, Piotr Bylica , Forum Akademickie, Nr 7-8, 112--115, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26130] [data modyf. 03-02-2021 13:31]
3. Obiektywizm i subiektywizm nauki 2020, Piotr Bylica , Forum Akademickie, Nr 9, 33--36, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-26131] [data modyf. 04-02-2021 08:43]
4. Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C.S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty. Część II. Żałoba 2020, Piotr Bylica , Przegląd Religioznawczy, 2 (276), 67--81, ISSN: 1230-4379, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Christian apologetics, Christian theism, Clive S. Lewis, grief, naturalism, reason
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.34813/ptr2.2020.5
[AWCZ-25947] [data modyf. 14-12-2020 11:32]
[70] [1]
5. Kreacjonizm i ewolucjonizm z punktu widzenia modelu poziomów analizy - z odwołaniem do fragmentów twórczości Piotra Lenartowicza SJ 2019, Piotr Bylica , Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol. 17, nr 2, 5--18, ISSN: 1733-1218, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Piotr Lenartowicz SJ, ewolucjonizm, kreacjonizm, poziomy analizy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.21697/seb.2019.17.2.0
[AWCZ-25365] [data modyf. 08-06-2020 10:22]
[20] [1]
6. Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C.S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty. Część I: Rozum 2019, Piotr Bylica , Przegląd Religioznawczy, nr 1, 129--143, ISSN: 1230-4379, bibliogr. https://journal.ptr.edu.pl/
Słowa kluczowe: C.S. Lewis, argument from desire, argument from reason, naturalism, theism
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70)
Open Access: Licence: CC-BY-SA,
[AWCZ-25035] [data modyf. 10-03-2020 10:07]
[70] [1]
7. Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis 2017, Piotr Bylica , Studia Philosophiae Christianae, r. LIII, nr 1, 5--33, ISSN: 0585-5470, bibliogr. tab. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-55a5be37-30e5-4735-950d-95bbfad19383
Słowa kluczowe: Christianity, divine action, levels of analysis, naturalism, theism
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22120] [data modyf. 18-12-2017 09:17]
[11] [1]