PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Jarosław Dudek

Dyscypliny naukowe historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Historii / Zakład Historii Średniowiecznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)