PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Historii Średniowiecznej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Paulina Gałka
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!