PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Historii Średniowiecznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!