PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Historii Średniowiecznej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!