PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Bohdan Halczak

Dyscypliny naukowe historia; udział: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)