PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!