PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Małgorzata Konopnicka

Dyscypliny naukowe historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Historii / Zakład Historii Nowożytnej (XVI-XVIII wieku)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)