PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Historii Nowożytnej (XVI-XVIII wieku)

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Małgorzata Konopnicka
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!