PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Czesław Osękowski

Dyscypliny naukowe historia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Historii / Zakład Historii Najnowszej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)