PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Sławomir Kufel

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Pracownia Edukacji Polonistycznej i Badań nad Kulturą
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)