PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Edukacji Polonistycznej i Badań nad Kulturą

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 320, 150

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/struktura/pracownia-edukacji-polonistycznej-i-badan-nad-kultura

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!