PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Teorii Literatury i Badań Kulturowych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)