PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Teorii Literatury i Badań Kulturowych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 214

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/pracownie/pracownia-teorii-literatury-i-badan-kulturowych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!