PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Tomasz Ratajczak

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Badań nad Literaturą Użytkową i Książką
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)