PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Anna Szóstak

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Literatury XX/XXI Wieku i Badań nad Baśnią
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)