PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Literatury XX/XXI Wieku i Badań nad Baśnią

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 204, 315

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/pracownie/pracownia-literatury-xx-xxi-wieku-i-badan-nad-basnia

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
prof. dr hab. Anna Szóstak
Brak studentów studiów doktoranckich!