PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Bogdan Trocha

Dyscypliny naukowe literaturoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa / Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)