PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Filologii Germańskiej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 71a Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 1

Telefon: 683283146
Adres E-mail:
Strona www: www.ifg.uz.zgora.pl

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Paweł Zimniak
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Piotr Krycki
Dane jednostki może modyfikować:
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!