PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Anna Ludwiczak

Dyscypliny naukowe nauki o zarządzaniu i jakości; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)