PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. inż. Sebastian Saniuk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!