PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Tomasz Mróz

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 27 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym / Stanisław Lisiecki; oprac. i red. nauk., 2021, Tomasz Mróz , Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki (#), s. 367, (Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej, T.1), ISBN: 9788366315754, bibliogr. http://derewiecki.pl/sklep/studia-i-teksty-z-dziejow-recepcji-filozofii-starozytnej/o-platonie-arystotelesie-i-o-sobie-samym/ - (Praca jest wynikiem realizacji projektu nr 2017/25/B/HS1/01934 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki)
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-15805] [data modyf. 15-12-2021 08:21]
[120] [1]
2. Plato in Poland 1800-1950 : Types of Reception - Authors - Problems, 2021, Tomasz Mróz , Baden-Baden: Academia Verlag; Nomos Verlagsgesellschaft (#), s. 480, (Academia Philosophical Studies, 75), ISBN: 9783896659460, bibliogr. summ. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783896659477/plato-in-poland-1800-1950?l=de
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-15756] [data modyf. 08-09-2021 13:01]
[120] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Wstęp, 2021, Tomasz Mróz , W: O Platonie, Arystotelesie i o sobie samym / Stanisław Lisiecki; oprac. i red. nauk., 2021, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki (#), (Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej, T.1), s. 7--17, ISBN: 9788366315754 http://derewiecki.pl/sklep/studia-i-teksty-z-dziejow-recepcji-filozofii-starozytnej/o-platonie-arystotelesie-i-o-sobie-samym/
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22730] [data modyf. 20-07-2022 08:12]
[20] [1]
2. Lewis Campbell's Studies on Plato and their Philosophical Significance, 2019, Tomasz Mróz , W: Platonism and its Legacy: Selected Papers fom the Fifteenth Annual Conference o the International Society for Neoplatonic Studies, 2019 / ed. by John F. Finamore, Tomáš Nejeschleba, UK: The Prometheus Trust, International Society for Neoplatonic Studies, s. 387--404, ISBN: 9781898910886 https://books.google.pl/books/about/Platonism_and_Its_Legacy.html?id=Ol8MyAEACAAJ&redir_esc=y
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21027] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
3. Między Niemcami a Rosją. Józefa Jeżowskiego postulaty badań nad Platonem, 2018, Tomasz Mróz , W: Idea i światopogląd: Z badań nad historią filozofii polskiej i jej okolicami, 2018 / red. nauk. Tomasz Herbich, Wawrzyniec Rymkiewicz, Andrzej Wawrzynowicz, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego (#), s. 105--120, ISBN: 9788365787231 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4440233&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20375] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
4. Polish Studies on Plato under the Oppression of Censorship: Lutoslawski - Lisiecki - Witwicki, 2018, Tomasz Mróz , W: Censorship, Politics and Oppression, 2018 / ed. by Marta Maciejewska and Wojciech Owczarski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego (#), s. 137--148, ISBN: 9788378656159 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4297713&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20062] [data modyf. 22-06-2021 09:26]
[20] [1]
5. Wiktor Wąsik wobec niektórych współczesnych mu zjawisk w polskiej filozofii i historiografii filozofii, 2017, Tomasz Mróz , W: Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej: VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronislawa F. Trentowskiego, 2017 / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej "Chowanna", (Pedagogika Filozoficzna, T. VII), s. 409--419, ISBN: 9788393917563 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4265558&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19905] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
[5] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. "Fedon" Mosesa Mendelssohna i jego recepcja w Polsce, 2021, Tomasz Mróz , Człowiek i Społeczeństwo, Tom 52, 197--210, ISSN: 0239-3271, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Jakub Tugendhol, Moses Mendelssoh, Phaedo, Plato, immortality of the soul
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.14746/cis.2021.52.10
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2021
[AWCZ-32905] [data modyf. 21-01-2022 13:41]
[40] [1]
2. Pamięci Oleha Hirnego (5 VI 1960-24 XI 2020), 2021, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 15, 329-331, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.34768/ig.vi15.371
[AWCZ-32904] [data modyf. 21-01-2022 12:45]
3. Stanisław Lisiecki (1872-1960): szkic biograficzny , 2021, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, 15, 231--250, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Arystoteles, Platon, S. Lisiecki, historia filozofii, historia studiów klasycznych
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.34768/ig.vi15.372
[AWCZ-32903] [data modyf. 21-01-2022 11:43]
[40] [1]
4. Letters of Bertrand Russell and Wincenty Lutosławski on Immortality, Matter and Plato, 2020, Tomasz Mróz , Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies, Vol. 40, Iss. 1, 27--42, ISSN: 0036-0163, eISSN: 1913-8032,
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.15173/russell.v40i1.4417
Cytowania wg WOS: 1 [21-11-2022]
[AWCZ-25562] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[70] [1]
5. Polscy historycy filozofii greckiej w Atenach. Fascynacje i rozczarowania, 2019, Tomasz Mróz , Civitas. Studia z filozofii polityki, nr 24, 85--103, ISSN: 1428-2631, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Athens, Greek philosophy, Tadeusz Sinko, Wincenty Lutosławski, Wojciech Dzieduszycki, Władysław Witwicki, historiography of philosophy
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.35757/CIV.2019.24.06
[AWCZ-24864] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[40] [1]
6. Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830-1908), 2018, Tomasz Mróz , Studia Historiae Scientiarum, 17, 341--364, ISSN: 2451-3202,
Słowa kluczowe: E. Zeller, F. Susemihl, J. Martineau, L. Campbell, P. Shorey, Plato, Platon, T. Gomperz, W. H. Thompson, W. Lutosławski, W.H. Thompson, chronologia dialogów, chronology of the dialogues, correspondence, korespondencja
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9) DOI: 10.4467/2543702XSHS.18.012.9332
[AWCZ-23474] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[9] [1]
7. Historiography of philosophy and national tradition. Some reflections on the basis of discussions on the history of Polish philosophy, 2018, Tomasz Mróz , Gumanitarni Studii, v. 31, 81--93, bibliogr. summ. http://hstudies-univ.kiev.ua/index.php/en/arkhiv-3/2-uncategorised
Słowa kluczowe: East-Central Europe, history of Polish philosophy, methodology of history of philosophy, philosophical heritage
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.17721/2521-6805.2018/31-8/11
[AWCZ-23968] [data modyf. 29-09-2021 11:49]
[5] [1]
8. Likejon: szkoła Arystotelesa w Atenach i jej pozostałości, 2018, Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 7--23, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Aristotle, Arystoteles, Ateny, Likejon, Lyceum, the Athens
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7) DOI: 10.34768/ig.vi12.243
[AWCZ-23672] [data modyf. 29-09-2021 09:10]
[7] [1]
9. Plato's Reception in Polish Philosophy (1800-1950): An Outline, 2018, Tomasz Mróz , Platonovskie Isledovaniâ, 2 (9), 158--180, ISSN: 2410-3047, eISSN: 2619-0745,
Słowa kluczowe: Plato's reception, Platonism, Polish philosophy of 19?20 centuries
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.25985/PI.9.2.12
[AWCZ-23473] [data modyf. 29-09-2021 11:18]
[5] [1]
10. Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research", 2018, Tomasz Mróz , Sententiae, 37 (1), 130--135, ISSN: 2075-6461, eISSN: 2308-8915,
Słowa kluczowe: comparative research, historiography of national philosophies, history of polish philosophy, interdisciplinary approach, philosophical tradition
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.22240/sent37.01.130
[AWCZ-23392] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
11. Scottish-Polish Cooperation on Plato at the Turn of the Twentieth Century, 2018, Tomasz Mróz , Journal of Scottish Philosophy, Vol. 16, Iss. 2, 125--145, ISSN: 1479-6651, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: L. Campbell, Plato, Plato scholarship, St Andrews, W. Lutoslawski
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 10) DOI: 10.3366/jsp.2018.0193
Cytowania wg WOS: 1 [05-12-2022]
[AWCZ-22780] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[10] [1]
12. Nieukończony doktorat Tadeusza Micińskiego o nieśmiertelności duszy w filozofii Platona, 2017, Tomasz Mróz , Pamiętnik Literacki, CVIII, 1, 135--148, ISSN: 0031-0514, summ. http://pamietnik-literacki.pl/pl/bo/zeszyt-12017/
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 12)
[AWCZ-21263] [data modyf. 08-10-2021 12:33]
[12] [1]
13. Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948), 2017, Tomasz Mróz , Folia Philosophica, vol. 38, 39--48, ISSN: 2353-9445, bibliogr. summ. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-9445-year-2017-volume-38-article-5211
Słowa kluczowe: Plato, Plato's reception in Poland, W. Witwicki
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 8)
[AWCZ-22260] [data modyf. 01-09-2021 11:35]
[8] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Plato Reception in Polish Philosophy 1800-1950. An Outline, 2018, Tomasz Mróz , W: 26th International Conference: "The Universe of Platonic Thought": Plato's Heritage from a Historical View: Intellectual Transformations and New Research Strategies, Saint Petersburg, Rosja, Saint Petersburg: Russian Chrustian Academy for the Humanities, 2018, s. 59--65, ISBN: 9785990952737, https://www.academia.edu/36903882/International_Conference_Platos_Heritage_from_a_Historical_View_Intellectual_Transformations_and_New_Research_Strategies
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23439] [data modyf. 11-10-2021 14:34]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Ks. Stafan Pawlicki CR: Człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej. Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja, t. XIV // Wojciek Mleczko, 2020, (Rec.) .- Wielogłos o Stefanie Pawlickim Tomasz Mróz , Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia.- 2020, Nr 2, s. 307--314
Kod: ROZ-7 BibTeX (pkt. 0)
[REC-2505] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
2. Augusta Cieszkowskiego Pisma rozproszone: August Cieszkowski, (Pisma: t. I: Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne. Pisma polityczne i społeczne; t. II: Pisma ekonomiczne) // Andrzej Wawrzynowicz (wybór, wstęp i red.), 2019, (Rec.) Tomasz Mróz , Studia z Filozofii Polskiej.- 2019, Vol. 14, s. 285--287
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2487] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
3. Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle // Stefan Konstańczak, 2019, (Rec.) .- Filozofia jako zwierciadło wieku Tomasz Mróz , In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką.- 2019, 13, s. 307--311
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.34768/ig .vi13.335
[REC-2485] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
4. Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską // Joanna Zegzuła-Nowak, 2018, (Rec.) Tomasz Mróz , Studia z Historii Filozofii.- 2018, 1 (9), s. 121--128
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2407] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
5. Eucken i milczenieczasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty // Czesław Głombik, 2017, (Rec.) .- O recepcji Euckena w Polsce Tomasz Mróz , Studia Philosophica Wratislaviensia.- 2017, vol. XII, fasc. 2, s. 149--154
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2364] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
6. Profil Arystotelesa // Enrico Berti, 2017, (Rec.) .- Nowa monografia o Arystotelesie Tomasz Mróz , Studia Antyczne i Mediewistyczne.- 2017, 50, 15, s. 197--204
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2419] [data modyf. 06-04-2021 14:00]