PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Mariusz Krajewski

Dyscypliny naukowe automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki / Zakład Metrologii i Elektroniki
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)