PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr inż. Leszek Furmankiewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!