PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Joanna Markiewicz-Stanny

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)