PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram

Dyscypliny naukowe nauki o polityce i administracji; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki prawne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)