PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Michał Zieliński

Dyscypliny naukowe nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)