PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!