PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Krzysztof Zajdel

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)